Bangewazîya Gotaran


Bangewazîya Gotaran

[KURDÎ - KURMANCÎ]

Nubihar Akademî, bangewazî li hemû pispor, akademîsyen û vekolerên qada xebatên Kurdî dike ku dê di jimara xwe ya hivdehem de (jimara yekem/havînê ya sala 2022ê) li ser “Kurdên Yarsan”, di bin serpereştîya Dr. Shahab Valiyî de dosyayeke taybetî amade bike û her cure nivîsên wan ên li ser vê temayê û yên di qadên ziman, edebiyat, zanistên civakî û zanistên dînî de bi dilxweşî pêşwazî bike.

 

[KURDÎ - ZAZAKÎ]

Nubihar Akademî, vengdana hemê akademîsyen û cigêrayoxanê wareyê xebatanê kurdî ke humara xo ya hewtêsin de (humara yewin/hamnanê serra 2022) bi edîtorîyê Dr. Shahab Vali “Kurdê Yarsanî” ser o dosyayeka taybet do hazir bikere û her tewir nuşteyê înan yê tema ser ê û ey ke wareyanê ziwan, edebiyat, zanistê sosyalî û zanistê dînî ser yê bi zerrweşî do bipawo.


[ENGLISH]

The Journal of Nûbihar Akademî announces that it will prepare a special file in its seventeenth issue (first/summer issue of 2022) under the supervision of Dr. Shahab Vali on “Yarsan Kurds”. Henceforth  Nûbihar Akademî welcomes manuscript submission on that topic and any other manuscripts on the language, literature, social and religion fields related to Kurdish Studies.

 

[TÜRKÇE]

Nûbihar Akademî, on yedinci sayısında (2022 yılının birinci/yaz sayısı) Dr. Shahab Vali editörlüğünde “Yarsan Kürtleri” hakkında özel bir dosya hazırlayacak ve hem bu tema ile ilgili hem de dil, edebiyat, din ve sosyal bilimler alanlarında Kürt çalışmaları ile ilgili her türlü akademik yazıyı memnuniyetle karşılayacaktır. Kürt çalışmaları alanının bütün uzman, akademisyen ve araştırmacılarına duyurulur.

<